Stowarzyszenie Promocji Medytacji Transcendentalnej suka.yoga.

Celem działalności stowarzyszenia jest:

  • Popularyzacja medytacji transcendentalnej

  • Rozwijanie w ludziach empatii i życzliwości wobec innych

  • Organizowanie nauczania medytacji

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia (plik pdf)

Konto bankowe

Raiffaisen-Polbank

16 1750 0012 0000 0038 8667

Dane rejestracyjne

Stowarzyszenie Promocji Medytacji Transcendentalnej suka.yoga zostało wpisane pod numerem 249 do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydent m. st. Warszawy dnia 12 stycznia 2018 r.

REGON: 369347835

NIP: 5213812606